Arteartea 16an, Diputatuen Kontseiluak “GIPUZKOAKO ESKULANGINTZA SEKTOREA SUSTATZEKO PLANA”PROGRAMA-KO DIRU LAGUNTZEN 2015EKO DEIALDIA” onartu du.
Aipatutako Araudia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren sartuko da indarrean
Informazio gehiago:
www.gipuzkoakoartisauak.net